Een korte geschiedenis van Oost-Europa

De geschiedenis van Oost-Europa is niet heel makkelijk te beschrijven. Dat heeft vooral te maken met het feit dat er verschillende ideeën bestaan over welke landen nu onder Oost-Europa vallen.

In het algemeen worden Oekraïne, Rusland en Wit-Rusland tot de Oost-Europese landen gerekend. De VN (Verenigde Naties) rekent echter ook Bulgarije, Hongarije, Moldavië, Polen, Roemenië, Slowakije en Tsjechië tot Oost-Europa. Hoe het ook zij en welke definitie je ook hanteert, tot de belangrijkste geschiedenis van Oost-Europa hoort natuurlijk de Koude Oorlog.

De Koude Oorlog

De Koude Oorlog omvat de periode van 1945 tot 1989 en wordt zo genoemd, omdat het een periode was van gewapende vrede. Of je tot Oost- of West-Europa behoorde, was voornamelijk een politiek ding. De kapitalistische Europese landen hoorden bij het “westen” en de communistische Europese landen hoorden bij het “oosten”. De communistische landen stonden in deze meestal onder leiding van de Sovjet-Unie (Rusland) en de kapitalistische landen werden geleid door de Verenigde Staten (Amerika).

Het meest opvallende van deze Koude Oorlog was dat, op basis van de definitie Oost en West, de grens tussen de landen dwars door Berlijn in Duitsland liep. West-Berlijn behoorde tot de kapitalistische landen en werd omgeven door Oost-Europees gebied. Hiervoor liep er zelfs een muur door de stad en kon men niet zomaar van het ene naar het andere deel reizen. In 1989 kwam er, met de val van de muur, een eind aan de Koude Oorlog en werden Oost- en West-Duitsland weer hervormd tot één land. Na de opheffing van de Sovjet-Unie in 1991 werd in vrijwel alle Oost-Europese landen het communistische systeem afgeschaft.

Als we verder terug gaan in de geschiedenis van Oost-Europa, dan blijkt dat deze bol staat van overheersingen en het oprichten en vervolgens weer uiteenvallen van staten. Oost-Europa was ook toen al een smeltkroes van volkeren die het constant met elkaar aan de stok kregen, om wat voor reden dan ook. Daarom heeft Oost-Europa, welke definitie je dan ook gebruikt, een levendige en rijke geschiedenis, die eigenlijk niet in het kort te beschrijven valt!